Generalforsamling

Medborgerhuset Damms Gård
indkalder til
generalforsamling mandag den 6.10.2021 kl. 18.30
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle borgere har stemmeret.

Vi starter med fælles spisning

Bestyrelsen

 

Dagsorden

for ordinær generalforsamling d. 6.10. 2021 kl. 18.30 i Rejsestalden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om 2020
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2020
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor samt suppleant
9. Eventuelt