Generalforsamling

Medborgerhuset Damms Gård
indkalder til
generalforsamling tirsdag den 24.3.2020 kl. 18.30
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Alle borgere har stemmeret.

Arrangementet starter med fælles spisning og Rytmebaks leverer musikken.

Bestyrelsen