Generalforsamling

Medborgerhuset Damms Gård afholder

Generalforsamling

onsdag d. 27. marts i Rejsestalden

Aftenen starter med pølsebord kl. 18.30,
der er ingen tilmelding eller betaling.

Selve generalforsamlingen starter ca. kl. 19.15.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Indkomne forslag (senest 7 dage før)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor samt suppleant

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der kaffebord, og sangkoret ”Rytmebaks”, som hver uge øver i Damms Gård, synger et par sange for os.

Bestyrelsen

Sidst opdateret 18.03.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Damms Gård Gråstenvej 12, Felsted 6200 Aabenraa tlf: 7376 8910 euh@aabenraa.dk