Gå til hovedindhold

Faciliteter og booking af lokaler

De fleste lokaler kan bookes gratis af foreninger, institutioner, aktivitetsgrupper og borgere i kommunen til ikke-kommercielle aktiviteter.

Indhold

  Det gælder ”Rejsestalden”, og lokalerne ovenpå: ”Lillesal”, ”Multirum”, ”Fleksrum” og ”Kvisten”.

  De fleste øvrige lokaler må benyttes, hvis der er plads.

  Hvis lokaler bookes gratis, må der ikke være offentlig adgang mod betaling eller med salgsaktiviteter.

  Dog er det muligt mod betaling at leje lokaler til f.eks. firma-kurser eller foreningsarrangementer med kommercielt indhold.

  Lokalerne må ikke bruges til private formål, familiefester og lignende.

  Man skal være godkendt til det af kommunens kultur- og fritidsafdeling for at booke lokaler. Kontakt fx. Lone Fiil, lfi@aabenraa.dk

  Lokalerne bookes via www.conventus.dk/aabenraa

  Der er selvbetjent adgang til biblioteket og de øvrige lokaler hver dag mellem kl. 7 og 22. 

  Døren åbnes ved hjælp af sundhedskort eller lånerkort. Alle fra 12 år har adgang.

  Du kan møde bibliotekets personale i den betjente åbningstid mandag kl. 14 – 18 og onsdag kl. 10-14. Se mere nedenfor.

  Der er gratis WiFi i hele huset.

  Der er videoovervågning i lokalerne. Der må ikke ryges i huset. Alle brugere af huset forventes at passe på bygninger og udstyr. Efter brug forlades lokalerne opryddede og i orden i overensstemmelse med instruktioner og opslag på væggene.

  Hvis en bruger beskadiger bygning eller inventar, skal skaden meldes til driftslederen, og der bliver opkrævet et beløb til erstatning.