Gå til hovedindhold

Generalforsamling

Medborgerhuset Damms Gård inviterer til generalforsamling og en hyggelig stund med fællessang

Indhold

  Medborgerhuset Damms Gård
  indkalder til
  generalforsamling onsdag den 20.3.2024 kl. 19.00
  Dagsorden iflg. vedtægterne.

  Alle borgere har stemmeret.

  Medborgerhuset Damms Gård inviterer til generalforsamling og en hyggelig stund med fællessang 

  Medborgerhuset Damms Gård i Felsted er i rivende udvikling med stigende benyttelse af lokalerne og det er tid til at afholde den ordinære generalforsamling.

  (alle bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg)

  Alle borgere har stemmeret.

  Generalforsamlingen starter med fællesspisning og satser på, at mange borgere er interesseret i at høre om de spændende aktiviteter der foregår i huset og samtidig har lyst til at mødes omkring fællesspisning.

  Tilmelding til fællesspisning og yderligere oplysninger fås hos

  formand Troels Olesen, kirstenogtroels@s32.dk

  Dagsorden

  for ordinær generalforsamling d. 20.3.2024 kl. 19.00 i Rejsestalden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om 2023
  5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2023
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor samt suppleant
  9. Ordet til brugerne
  10. Eventuelt